Tan bendecidos que somos cada día ¡ Tanto que nos regalas cada segundo ¡

Gratitud +